آرشیو فایل های فروش ، رهن و اجاره

آگهی فروش، رهن و اجاره املاک

آرشیو کرج املاک

املاک

فروش باغ-باغچه

250 متری، 3 اتاقه، طبقه 1

مازندران، سرخ رود، سرخ رود

ثبت کننده: جواد اناری

املاک

پیش فروش آپارتمان

88 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: ترک زاده

املاک

اجاره مغازه

17 متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، کرج

ثبت کننده: موسوی

املاک

فروش آپارتمان

78 متری، 2 اتاقه، طبقه 5

البرز، کرج، مصباح

ثبت کننده: راد

املاک

فروش آپارتمان

57 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، برغان

ثبت کننده: رضا

املاک

فروش آپارتمان

97 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: رسول زندیه

املاک

فروش آپارتمان

70 متری، 1 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، حصارک

ثبت کننده: موسوی

املاک

رهن آپارتمان

70 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، کوی کارمندان شمالی

ثبت کننده: سعید بزرگ زاده

املاک

فروش آپارتمان

83 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، جهانشهر

ثبت کننده: موسوی

املاک

اجاره آپارتمان

140 متری، 3 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: تاجری

املاک

فروش آپارتمان

95 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، آسایب برجی

ثبت کننده: حامد گلباغی

املاک

فروش مغازه

25 متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مرکزی فاز4

املاک

فروش آپارتمان

140 متری، 3 اتاقه، طبقه 5

البرز، کرج، اشتراکی

ثبت کننده: املاک حامي

املاک

فروش آپارتمان

140 متری، 3 اتاقه، طبقه

البرز، کرج، بلوار انقلاب

ثبت کننده: املاک حامي

املاک

فروش آپارتمان

120 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، بلوار انقلاب

ثبت کننده: املاک حامي

املاک

فروش آپارتمان

110 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، بلوار انقلاب

ثبت کننده: املاک حامي

املاک

فروش آپارتمان

150 متری، 3 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، بلوار انقلاب

ثبت کننده: املاک حامي

املاک

فروش آپارتمان

74 متری، 2 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، مرکزی

ثبت کننده: آزادیخواه

املاک

فروش مغازه

50 متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، رجایی شهر

ثبت کننده: علی جدید

املاک

فروش آپارتمان

71 متری، 1 اتاقه، طبقه 4

البرز، فردیس، فرديس

ثبت کننده: منصوره ربیعی

صفحه 1 از 49