آرشیو فایل های فروش ، رهن و اجاره

آگهی فروش، رهن و اجاره املاک

آرشیو کرج املاک

فایل ویژه

فروش آپارتمان

107متری، 2اتاقه، طبقه6

البرز، کرج، 45 متری گلشهر سعیدفخری نژاد 09198882285

فایل ویژه

فروش واحد تجاری

85متری، اتاقه، طبقه

البرز، فردیس، فلكه پنجم محمد رضا سیاح 09123157957

فایل ویژه

فروش آپارتمان

71متری، 1اتاقه، طبقه4

البرز، فردیس، فرديس منصوره ربیعی 09106747356

فایل ویژه

فروش زمین

20000متری، اتاقه، طبقه

تهران، ورامين، ورامین محمد رضا یدی 09121779374

فایل ویژه

رهن آپارتمان

60متری، 1اتاقه، طبقه3

البرز، کرج، بلوار انقلاب جعفری 09128691282

فایل ویژه

فروش ویلایی

150متری، 3اتاقه، طبقه1

البرز، کرج، جهانشهر اسماعیلی 09102069200

فایل ویژه

فروش آپارتمان

108متری، 2اتاقه، طبقه1

البرز، هشتگرد، فاز1 جوهری فرد 09128436505

فایل ویژه

فروش مجتمع آپارتمانی

104متری، 3اتاقه، طبقه

البرز، کرج، گلزار غربی محمد میرزایی 09123061369

فایل ویژه

فروش ویلایی

554متری، 3اتاقه، طبقه1

مازندران، رامسر، رامسر حسین اکرا نژاد 09352586479

فایل ویژه

فروش آپارتمان

85متری، 2اتاقه، طبقه2

البرز، فردیس، فلكه پنجم محمدرضا سیاح 09123157957

فایل ویژه

فروش آپارتمان

144متری، 3اتاقه، طبقه1

البرز، کرج، مهرشهر احسان عزیزی 09382151118

املاک

فروش آپارتمان

68 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

تهران، اندیشه، اندیشه

ثبت کننده: املاک محمد

املاک

فروش آپارتمان

71 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

تهران، اندیشه، اندیشه

ثبت کننده: املاک محمد

املاک

فروش آپارتمان

59 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

تهران، اندیشه، اندیشه

ثبت کننده: املاک محمد

املاک

فروش آپارتمان

48 متری، 1 اتاقه، طبقه 1

تهران، اندیشه، اندیشه

ثبت کننده: املاک محمد

املاک

فروش آپارتمان

80 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

تهران، اندیشه، اندیشه

ثبت کننده: املاک محمد

املاک

فروش آپارتمان

120 متری، 3 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

80 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

123 متری، 3 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

110 متری، 2 اتاقه، طبقه 5

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

135 متری، 3 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

140 متری، 3 اتاقه، طبقه 5

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

118 متری، 2 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، گوهردشت

ثبت کننده: املاک آریانا

املاک

فروش آپارتمان

85 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، فردیس، فلكه پنجم

ثبت کننده: محمدرضا سیاح

املاک

فروش واحد تجاری

85 متری، اتاقه، طبقه

البرز، فردیس، فلكه پنجم

ثبت کننده: محمد رضا سیاح

املاک

اجاره واحد تجاری

200 متری، اتاقه، طبقه

البرز، فردیس، فلكه پنجم

ثبت کننده: محمد رضا سیاح

املاک

اجاره آپارتمان

120 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

البرز، فردیس، کانال

ثبت کننده: مهدی فدائی

املاک

فروش آپارتمان

85 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، فردیس، فلكه پنجم

ثبت کننده: محمد رضا سیاح

املاک

فروش آپارتمان

78 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، فردیس، فلكه سوم

ثبت کننده: کيوان حسيني

املاک

فروش باغ ویلا

2000 متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، کرج

ثبت کننده: مسعود جهانشیری

املاک

رهن آپارتمان

130 متری، 3 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، رجایی شهر

ثبت کننده: مسعود عظیم زاده

صفحه 1 از 53