آرشیو فایل های فروش ، رهن و اجاره

آگهی فروش، رهن و اجاره املاک

آرشیو کرج املاک

املاک

فروش املاک مسکونی

100 متری، 1 اتاقه، طبقه 1

البرز، فردیس، کانال

ثبت کننده: املاک سایت مسکن خاوری

املاک

فروش زمین

1500 متری، 0 اتاقه، طبقه 0

البرز، فردیس، دهكده

ثبت کننده: املاک سایت مسکن خاوری

املاک

فروش آپارتمان

230 متری، 3 اتاقه، طبقه 2

البرز، فردیس، کانال

ثبت کننده: املاک سایت مسکن خاوری

املاک

فروش آپارتمان

65 متری، 1 اتاقه، طبقه 3

البرز، فردیس، فرديس

ثبت کننده: املاک سایت مسکن خاوری

املاک

فروش ویلایی

700 متری، 5 اتاقه، طبقه 1

البرز، فردیس، فرديس

ثبت کننده: املاک سایت مسکن خاوری

املاک

رهن آپارتمان

105 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، عظیمیه

ثبت کننده: سلوکی

املاک

فروش آپارتمان

90 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

تهران، تهران، اراج-گلزار

ثبت کننده: حقیقت

املاک

فروش باغ ویلا

1500 متری، 2 اتاقه، طبقه 559

تهران، ملارد، ویلا دشت

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش آپارتمان

125 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

تهران، تهران، آريا شهر

ثبت کننده: محمودی

املاک

فروش آپارتمان

64 متری، 2 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، هفت تیر

ثبت کننده: رضاامان اله

املاک

فروش آپارتمان

107 متری، 2 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: رضوانی فرد

املاک

فروش آپارتمان

144 متری، 3 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: کامران فرهت

املاک

فروش آپارتمان

132 متری، 3 اتاقه، طبقه 3

البرز، مشکین دشت، شهرک بعثت

ثبت کننده: ساجدیان

املاک

فروش آپارتمان

68 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، 45 متری کاج

ثبت کننده: فرهاد کرمی

املاک

اجاره آپارتمان

100 متری، 2 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، 45 متری گلشهر

ثبت کننده: سپهر

املاک

فروش آپارتمان

95 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، عظیمیه

ثبت کننده: املاک کاشانه

املاک

فروش آپارتمان

150 متری، 3 اتاقه، طبقه 7

البرز، کرج، عظیمیه

ثبت کننده: املاک کاشانه

املاک

فروش باغ ویلا

1100 متری، 2 اتاقه، طبقه 558

تهران، ملارد، لم آباد

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

اجاره مغازه

36 متری، اتاقه، طبقه

تهران، تهران، سيد خندان

ثبت کننده: یارمحمدی

املاک

فروش زمین

9150 متری، اتاقه، طبقه

تهران، رودهن، رودهن

ثبت کننده: حسين رنگ آور

صفحه 1 از 421