آرشیو فایل های فروش ، رهن و اجاره

آگهی فروش، رهن و اجاره املاک

آرشیو کرج املاک

املاک

اجاره ویلایی

220 متری، 3 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، مطهری

ثبت کننده: املاک خالقی

املاک

فروش ویلایی

180 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، مطهری

ثبت کننده: املاک خالقی

املاک

رهن آپارتمان

70 متری، 2 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مهرشهر

املاک

پیش فروش آپارتمان

70 متری، 2 اتاقه، طبقه 0

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مهرشهر

املاک

فروش آپارتمان

150 متری، 3 اتاقه، طبقه 0

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مهرشهر

املاک

رهن آپارتمان

160 متری، 3 اتاقه، طبقه 6

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مهرشهر

املاک

رهن آپارتمان

120 متری، 2 اتاقه، طبقه 6

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مهرشهر

املاک

پیش فروش آپارتمان

150 متری، 3 اتاقه، طبقه 4

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: املاک مهرشهر

املاک

فروش آپارتمان

60 متری، 1 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، شاهین ویلا

ثبت کننده: سالمی

املاک

فروش آپارتمان

110 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

تهران، اندیشه، اندیشه

ثبت کننده: املاک محمد

املاک

فروش آپارتمان

64 متری، 2 اتاقه، طبقه 5

البرز، کرج، شهرک بنفشه

ثبت کننده: املاک همایون

املاک

رهن آپارتمان

65 متری، 1 اتاقه، طبقه 1

البرز، کرج، شهرک بنفشه

ثبت کننده: املاک همایون

املاک

فروش آپارتمان

88 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، شهرک بنفشه

ثبت کننده: املاک همایون

املاک

فروش آپارتمان

100 متری، 2 اتاقه، طبقه 2

البرز، کرج، شهرک بنفشه

ثبت کننده: املاک همایون

املاک

فروش آپارتمان

63 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، مهرویلا

ثبت کننده: امين پرند

املاک

پیش فروش آپارتمان

86 متری، 2 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، زرکان نو

ثبت کننده: جواد شعاعی

املاک

فروش آپارتمان

184 متری، 3 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: علیرضا

املاک

فروش آپارتمان

145 متری، 3 اتاقه، طبقه 3

البرز، کرج، مهرشهر

ثبت کننده: علیرضا

املاک

فروش آپارتمان

118 متری، 3 اتاقه، طبقه 1

البرز، محمدشهر، شهرك بعثت

ثبت کننده: جواد حضرتی

املاک

فروش آپارتمان

52 متری، 0 اتاقه، طبقه 1

تهران، آبسرد، آبسرد

ثبت کننده: پژمان محمدی

صفحه 1 از 51