آرشیو فایل های فروش ، رهن و اجاره

آگهی فروش، رهن و اجاره املاک

آرشیو کرج املاک

فایل ویژه

فروش خانه

82متری، 2اتاقه، طبقه1

مازندران، آمل، طالب آملي مرتضی جعفری 09353752182

فایل ویژه

رهن مغازه

65متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، جهانشهر غلامرضا رئيسي 09124684419

فایل ویژه

فروش زمین

252متری، اتاقه، طبقه

تهران، شهر قدس، شهر قدس ناظرزاده 09125835791

فایل ویژه

فروش زمین

235متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، بلوار موذن حاجی شیزری 09122631866

فایل ویژه

فروش آپارتمان

135متری، 3اتاقه، طبقه4

البرز، کرج، عظیمیه املاک زنبق 09122052867

فایل ویژه

فروش زمین

18000متری، اتاقه، طبقه

آذربایجان غربی، ماکو، احمد مطلب زاده 09144614031

فایل ویژه

فروش آپارتمان

95متری، 2اتاقه، طبقه2

البرز، کرج، عظیمیه املاک زنبق 09122052867

فایل ویژه

فروش زمین

252متری، اتاقه، طبقه

تهران، شهر قدس، شهر قدس ناظرزاده 09125835791

فایل ویژه

رهن آپارتمان

120متری، 2اتاقه، طبقه4

البرز، کرج، عظیمیه املاک زنبق 09122052867

فایل ویژه

رهن ویلایی

250متری، 3اتاقه، طبقه

البرز، کرج، عظیمیه املاک زنبق 09122052867

فایل ویژه

فروش آپارتمان

70متری، 2اتاقه، طبقه4

البرز، کرج، منظریه وحید شعبانی 09338761003

فایل ویژه

فروش آپارتمان

103متری، 3اتاقه، طبقه2

البرز، کرج، 45 متری گلشهر مرتضی غلامی 09372903122

فایل ویژه

فروش زمین

198متری، اتاقه، طبقه

البرز، مشکین دشت، مشکین دشت حاجی شیزری 09122631866

فایل ویژه

اجاره مغازه

21متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، عظیمیه املاک زنبق 09122052867

فایل ویژه

فروش زمین

495متری، اتاقه، طبقه

البرز، کرج، شهرک بنفشه ناظرزاده 09125835791

فایل ویژه

فروش آپارتمان

120متری، 3اتاقه، طبقه3

البرز، کرج، جهانشهر جوادی 09127105112

املاک

فروش باغ ویلا

1000 متری، 1 اتاقه، طبقه 726

تهران، ملارد، ملارد

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1300 متری، 2 اتاقه، طبقه 725

تهران، شهريار، کردزار

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

500 متری، 1 اتاقه، طبقه 724

تهران، شهريار، کردزار

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

2100 متری، 3 اتاقه، طبقه 723

البرز، محمدشهر، زيبادشت

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

7000 متری، 2 اتاقه، طبقه 722

البرز، محمدشهر، زيبادشت

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

4200 متری، 0 اتاقه، طبقه 721

البرز، محمدشهر، زيبادشت

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

50000 متری، 0 اتاقه، طبقه 720

البرز، محمدشهر، محمد شهر

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

7000 متری، 0 اتاقه، طبقه 719

تهران، شهريار، شهریار

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

820 متری، 1 اتاقه، طبقه 718

البرز، کرج، فردیس

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

900 متری، 1 اتاقه، طبقه 717

البرز، فردیس، فرديس

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1100 متری، 4 اتاقه، طبقه 716

البرز، فردیس، فرديس

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1000 متری، 5 اتاقه، طبقه 715

البرز، محمدشهر، محمد شهر

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

2000 متری، 3 اتاقه، طبقه 714

تهران، صفادشت، یوسف آباد

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1200 متری، 1 اتاقه، طبقه 713

تهران، شهريار، شهرک والفجر

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

2000 متری، 2 اتاقه، طبقه 712

تهران، شهريار، شهریار

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1000 متری، 2 اتاقه، طبقه 711

تهران، شهريار، کردزار

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1000 متری، 3 اتاقه، طبقه 710

تهران، شهريار، شهرک تیسفون

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

2700 متری، 2 اتاقه، طبقه 709

البرز، محمدشهر، محمد شهر

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

1000 متری، 3 اتاقه، طبقه 708

تهران، شهريار، شهرک تیسفون

ثبت کننده: املاک پدر

املاک

فروش باغ ویلا

800 متری، 2 اتاقه، طبقه 707

البرز، ملارد، لم آباد

ثبت کننده: املاک پدر

صفحه 1 از 483